Menu

Ema Goldman

Ovaj mesec želimo da posvetimo Emi Goldman, koja je bila anarhistička politička aktivistkinja i spisateljica. Posvetila je svoj život stvaranju...

Gracia Mendes Nasi

  Ovaj mesec želimo da posvetimo Grasiji Mendes Nasi, koja je, nakon što je bila primorana da pobegne iz Portugala...