Koliko poznaješ praznik Roš Ha’Šana (ראש השנה)?

 ...