Košer ishrana

. Piše: Maja Mihajlović “I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im: Kažite sinovima Izrailjevim i recite: Ovo su životinje...