Ema Goldman

Ovaj mesec želimo da posvetimo Emi Goldman, koja je bila anarhistička politička aktivistkinja i spisateljica. Posvetila je svoj život stvaranju...